سامانه برخط ارزیابی و نظارت هوشمند دفاتر شهرسازی

درباره رتبه بندی دفاتر شهرسازی

طرح پژوهشی مدیریت و ارزیابی دفاتر پیشخوان شهرسازی در شهرداری مشهد در تیر ماه سال 1397 آغاز گردید. این طرح توسط شرکت آماری اطمینان شرق اجرا شده است.

هدف نهایی این طرح، سطح بندی و رتبه بندی تمامی انواع دفاتر شهرسازی و غربالگری آنها وفق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد بوده است. طبق این مصوبه، دفاتر به 5 سطح به شرح زیر تقسیم بندی می گردند:

  1. دفاتر سطح 1: داراي امتياز 80 الي 100
  2. دفاتر سطح 2: داراي امتياز 60 الي 80
  3. دفاتر سطح 3: داراي امتياز 50 الي 60
  4. دفاتر سطح 4: داراي امتياز 40 الي 50   ← اين دفاتر معلق شده و 3 ماه فرصت دارند تا در ارزيابي مجدد، امتياز خود را به عدد 50 رسانده، در غير اينصورت از ليست دفاتر حذف خواهند شد.
  5. دفاتر سطح 5: داراي امتياز کمتر از 40 ← اين دفاتر به عنوان دفاتر فاقد کارايي لازم، از ليست دفاتر پيشخوان شهرسازي حذف شده و مجاز به ارائه خدمات شهرسازي نمي باشند.

انتظار است اجرای این طرح باعث افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کسب و کار دفاتر پیشخوانی گردد که به خوبی به ارائه خدمت به مردم مشغول می باشند.

شاخص ها و معیارهای استفاده شده برای رتبه بندی و سطح بندی به قرار زیر هستند:

شاخص های فوق به صورت برابر برای تمام دفاتر شهرسازی اعمال شده است. برخی نتایج ممیزی و ارزیابی دفاتر به صورت عمومی قابل مشاهده می باشد. برای دسترسی به نتایج کامل لازم است از طریق لینک زیر به سامانه وارد شوید:

امکانات سامانه

ممیزی آنلاین دفاتر

ممیزان هنگام بازدید از دفاتر می توانند به صورت آنلاین نتایج ممیزی را در سامانه ثبت نمایند.

نتایج برخط

نتایج رتبه بندی و سطح بندی دفاتر با جزئیات کامل به صورت آنلاین به مدیران شهرداری مشهد ارائه می گردد.

هر زمان و هر مکان

مدیران شهری در هر زمان و هر مکانی می توانند از طریق تلفن همراه خود نتایج عملکرد دفاتر شهرسازی را ببینند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

واکنش‌گرا بودن سامانه

از این سامانه در تمام دستگاهها اعم از رایانه، تبلت و تلفن همراه، با هر نوع سیستم نرم افزاری می توان استفاده نمود.

ring_volume

هر گونه انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر در خصوص عملکرد دفاتر شهرسازی و این سامانه را پذیرا هستیم

فهرست